21
Říj
written by: admin

-

Výstava je složena z následujících tématických celků:

-

1. Odstraňování symbolů komunistického režimu

Během listopadu a prosince 1989 se skupina nejaktivnějších občanů odhodlala odstranit znaky komunismu z hulínských ulic. Vše bylo pečlivě zdokumentováno.

-

2. Sundávání bysty Vladimíra Iljiče Lenina – 13. ledna 1990

V sobotu 13. ledna 1990 se na náměstí sešlo několik set občanů, aby přihlíželo sundání bysty Vladimíra Iljiče. I tato událost se zachovala na fotografiích.

-

3. Mítinky Občanského fóra – v Kulturním klubu, Sokolovně

Na výstavě jsou k vidění fotografie z ustavující schůze OF v Hulíně, prezenční listiny a jiné zajímavé dokumenty.

-

4. Manifestace Občanského fóra – náměstí

Hulínské náměstí stejně jako náměstí jiných měst bylo svědkem revolučního hnutí. Na jedné z manifestací vystoupil zpěvák Michal David. I z těchto setkání máme cenné fotografie.

-

5. P. Vojtěch Rygál – hulínský rodák zavražděn na hranicích

Tento hulínský rodák byl zastřelen při přechodu hranice. Byl tak prvním zabitým duchovním na československých hranicích. Na výstavě se objeví unikátní fotografie z jeho pohřbu, který byl mimochodem pečlivě sledován StB. Dochovaly se dokonce posmrtné fotografie P. Rygala, které naznačují, že nezemřel „pouze“ střelnou ranou, ale byl ubit.

-

6. Dokumenty doby

Každá doba s sebou nese důležité dokumenty. Ani revoluční doba v Hulíně není výjimkou. K dispozici je rozličná korespondence, anonymní dopisy, „udání“, apod.

-

7. Hulínští občané, kteří se nebáli…

Statečnost projevili občané Hulína, kteří se nebáli jít na ulici a vést Občanské fórum, mnozí z nich v Hulíně žijí dodnes. Výstava poskytne i jejjich reflexi a náhled na tehdejší situaci.

-

8. Komunistický režim a jeho pád v roce 1989

Jaká byla doba pod vedením zločinecké organizace jménem KSČ? Zlá.. Máme na to důkazy aneb obecné shrnutí komunistického režimu pro zapomětlivé.

-

9. Polistopadový vývoj v Hulíně 1990

Důležitá byla samozřejmě příprava na svobodné volby. Tato kapitola nabídne fotografie z jednání „u kulatého stolu“, dokumenty předvolební, tajné informace od informátora přímo od městské KSČ, průběh volební kampaně.

-

Neváhejte a přijďte se na výstavu podívat!

Výstava samotná pak je obohacena o detaily a komentáře, které není z technických důvodů možné umístit na tyto stránky. Všechno bude postupně umisťováno zde na tento web, samozřejmě ale až během probíhající výstavy nebo po jejím skončení.

Děkuji za pochopení. LP