Numerologie totality

241 lidí – popraveno. Mezi nimi jedna žena, Milada Horáková popravena 27. června 1950

8000 lidí – zemřelo ve vězeních, lágrech, v hutích, v dolech…

600 lidí – nepřežilo výslechy

500 lidí – zastřeleno na hranicích

88 lidí – zemřelo v elektrických drátěných zátarasech na státní hranici v letech 1952 – 1965

5 lidí – zemřelo při protestních akcích k prvnímu výročí sovětské okupace v roce 1969

250 tisíc lidí – odsouzeno a vězněno

70 tisíc lidí – skončilo bez soudu v táborech nucených prací

60 tisíc lidí – bylo tzv. Pétépáků (Pomocný technický prapor)
Neexistuje evidence statisíců rodičů, manželek, manželů a dětí zatčených a vězněných lidí, kteří se vyrovnávali nejen s odloučením blízkého člověka, ale s dalším pronásledováním či se ztrátou majetku. Nikdo neví, kolik z nich utrpení nepřežilo.
400 tisíc lidí – odešlo nebo muselo odejít ze země

Tisíce lidí – trpělo ztrátou příbuzných a blízkých lidí

Tisíce lidí – nesmělo studovat a vykonávat svoji profesi

Miliony lidí – mělo strach

Váš názor k tématu