Prvními náznaky návratu demokracie a konce komunistické nadvlády bylo odstraňování symbolů totalitního režimu. Na odřezávání hvězd a srpů a kladiv byly zorganizovány celkem tři brigády.

-

Váš názor k tématu