Mítinky v Hulíně se konaly celkem čtyři.

P. Vojtěch byl prvním duchovním, který podlehl při přechodu státní hranice. V dubnu roku 1948 u Aše byl byl brutálně zavražděn komunistickým režimem. Jeho pohřeb v Hulíně byl řádně sledován StB, proto jsou dochované fotografie velmi cenné.
[...]

29
Pro

[...]

Dochované fotografie ze 13. ledna 1990.
-

Prvními náznaky návratu demokracie a konce komunistické nadvlády bylo odstraňování symbolů totalitního režimu. Na odřezávání hvězd a srpů a kladiv byly zorganizovány celkem tři brigády.
-

-
V sobotu 13. ledna 1990 došlo k odstranění bysty Vladimíra Iljiče Lenina z piedestalu na náměstí. Tento tolik roků vysmívaný symbol města Hulína, který hyzdil náměstí od roku 1974 do roku 1990, tak byl konečně odstraněn. Tehdejší příznivci Občanského fóra této události v Hulíně přikládali velký význam a o odstranění hlavy Lenina hovořili jako o [...]

Můžete vidět malou část fotografií, které budou na výstavě k vidění. Jestliže zde je 16 snímků, pak výstava bude obsahovat dalších asi 150-200 fotografií. Neváhejte a přiďte se podívat.