Mítinky v Hulíně se konaly celkem čtyři.

Váš názor k tématu

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde